حالت شب
منو
موضوعات

تگ: شهاب سنگ

banner
Tahririe
سقوط شهاب سنگی در غرب کوبا
5 ماه پیش

شهاب سنگی در غرب کوبا سقوط کرد. به گفته ساکنین محلی گلوله آتشی در آسمان ظاهر شد و بعد از آن صدای انفجاری به گوش رسید.

ادامه مطلب
برخورد شهاب سنگی با سطح ماه
5 ماه پیش

در ماه گرفتگی کامل چند روز پیش، یک شهاب سنگ با سطح ماه برخورد کرده است.

ادامه مطلب