حالت شب
منو
موضوعات

تگ: شهاب سنگ

banner
Tahririe
فرود شهاب سنگ 15 کیلویی در هند
2 سال پیش

شهاب سنگی به اندازه توپ فوتبال و به وزن 15 کیلوگرم در شالیزاری در هند فرود آمد. این شهاب سنگ خاصیت مغناطیسی قدرتمندی دارد.

ادامه مطلب
سقوط شهاب سنگی در غرب کوبا
3 سال پیش

شهاب سنگی در غرب کوبا سقوط کرد. به گفته ساکنین محلی گلوله آتشی در آسمان ظاهر شد و بعد از آن صدای انفجاری به گوش رسید.

ادامه مطلب
برخورد شهاب سنگی با سطح ماه
3 سال پیش

در ماه گرفتگی کامل چند روز پیش، یک شهاب سنگ با سطح ماه برخورد کرده است.

ادامه مطلب