حالت شب
منو
موضوعات

تگ: شهاب سنگ

banner
Tahririe
فرود شهاب سنگ 15 کیلویی در هند
4 ماه پیش

شهاب سنگی به اندازه توپ فوتبال و به وزن 15 کیلوگرم در شالیزاری در هند فرود آمد. این شهاب سنگ خاصیت مغناطیسی قدرتمندی دارد.

ادامه مطلب
سقوط شهاب سنگی در غرب کوبا
10 ماه پیش

شهاب سنگی در غرب کوبا سقوط کرد. به گفته ساکنین محلی گلوله آتشی در آسمان ظاهر شد و بعد از آن صدای انفجاری به گوش رسید.

ادامه مطلب
برخورد شهاب سنگی با سطح ماه
11 ماه پیش

در ماه گرفتگی کامل چند روز پیش، یک شهاب سنگ با سطح ماه برخورد کرده است.

ادامه مطلب