حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 17 مرداد 1395

banner
Tahririe
فرم جدید نور
گروه فیزیک 3 سال پیش

در مواد معمولی، نور با همه الکترون‌های سطحی وداخلی ماده وارد برهم کنش می‌‌شود. اما با استفاده از فیزیک نظری و مدل سازی رفتار نور با یک نوع نوظهور مواد...

ادامه مطلب