حالت شب
منو
موضوعات
banner
Tahririe

محاسبه انرژی انفجار اتمی محققان روشی را ابداع کرده‌اند که با کمک آن می‌توان میزان انرژی یک انفجار اتمی را سال‌ها بعد از وقوع اندازه گرفت

Trinity Test Fireball 16ms

اندازه فونت:

نوع جدیدی از پزشکی‌قانونی بارش رادیو‌اکتیو، می‌تواند ابعاد یک انفجار اتمی را دهه‌ها بعد از وقوع آن بازسازی کند. با اندازه‌گیری فراوانی نسبی عناصر مختلف به جا مانده در بقایای انفجار، محققان می‌گویند می‌توانند به دقت میزان انرژی آزاد شده در فرآیند انفجار را محاسبه کنند. برای اثبات مفهوم محققان میزان انرژی آزاد شده در نخستین آزمایش اتمی جهان را که در صحرای لوس آلاموس انجام شد، اندازه گرفتند. نتیجه آن‌ها میزان انرژی آزاد شده در این آزمایش را معادل انفجار ۲۲. ۱ هزار تن TNT بر آورد کرد که به میزان رسمی انرژی ناشی از این انفجار، یعنی ۲۱ هزار تن TNT نزدیک است. محققانی که این روش را ابداع کرده‌اند، پیشنهاد می‌کنند که؛ استفاده از این روش برای انفجار‌های معاصر به قانون‌گذاران اجازه می‌دهد یک آزمایش اتمی را به خوبی تشخیص داده و معاهدات منع اشاعه را به خوبی اجرا کنند. قانون گذاران در حال حاضر آزمایش‌های اتمی را با آشکار سازی لرزش‌های ناشی از آن و تابش رادیو‌اکتیو ناشی از انفجار، پایش می‌کنند.

استفاده از این روش برای انفجار‌های معاصر به قانون‌گذاران اجازه می‌دهد یک آزمایش اتمی را به خوبی تشخیص داده و معاهدات منع اشاعه را به خوبی اجرا کنند

اما این روش‌های عمر کوتاهی دارند و تنها چند روز و هفته بعد از انفجار قابلیت استفاده دارند. «سوزان هانسون» شیمی‌دان و همکارانش در آزمایشگاه ملی «لوس آلاموس» نیومکزیکو به بررسی عنصر «مولیبدنیوم» باقی مانده در بقایای شیشه‌ای انفجا لوس آلاموس پرداختند. مولیبدنیوم پایداروقتی شکل می‌گیرد که «زیرکونیوم» ناشی از انفجار دچار فروپاشی می‌شود. حضور نسبی ایزوتوپ‌ها مختلف مولیبدنیوم تولید شده در این فرآیند، با مقادیر یافت شده به صورت طبیعی تفاوت دارد. با اندازه گیری حضور بیشتر ایزوتوپ‌ خاصی از مولیبدنیوم، محققان می‌توانند مقدار دقیق زیرکونیم تولید شده در انفجار را اندازه بگیرند. با مقایسه میزان پلوتونیوم باقی مانده با میزان زیرکونیوم، محققان می‌توانند خروجی انرژی انفجار را محاسبه کنند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

تلگرام گوگل پلاس لینکدین