حالت شب
منو
موضوعات

تگ: gadget

banner
Tahririe
لباسی برای درک موسیقی
2 سال پیش

یک شرکت گجتی طراحی کرده که از طریق آن صدا به احساسی قابل درک برای افراد ناشنوا تبدیل می‌شود.

ادامه مطلب
با این گجت پوشیدنی خنک شوید
2 سال پیش

در این گجت دستگاه کوچک تهویه آبی است که در تابستان‌ها بدن فرد را خنک می‌کند.

ادامه مطلب
گجتی که موسیقی می‌نوازد
3 سال پیش

با این گجت که در کف دست انسان جا می‌شود بدون نیاز به آلت موسیقی می‌توان درام نواخت.

ادامه مطلب