حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 19 دی 1396

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
نانو حامل‌های پلیمری هدفمند روشی برای ژن درمانی بیماری کلیه
10 ماه پیش

پژوهشگران دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و دانشکده داروسازی علوم پزشکی مشهد با همکاری محققان دانشگاه مینه سوتای آمریکا، نانوحامل‌های هوشمندی ساخته‌اند که بتواند ژن‌های مؤثر در درمان...

ادامه مطلب