حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 10 آبان 1396

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
اثر سن مادر در بارداری
آزاده ارشدی 1 سال پیش

یکی از چالش‌ها در روش‌های درمان ناباوری چندقلوزایی است. در واقع برای افزایش احتمال موفقیت در این نوع روش‌ها معمولا بیش از یک جنین وارد رحم مادر می‌کنند، بدین ترتیب...

ادامه مطلب