حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 15 تیر 1395

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
واکسن در هفت روز
گروه سلامت 2 سال پیش

مهندسان در MIT نوع جدیدی از واکسن با قابلیت شخصی‌سازی را ابداع کرده‌اند که در یک هفته قابل تولید است و به این قابلیت را دارد که به سرعت در...

ادامه مطلب