حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 07 شهریور 1396

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
شیل‌ها و سیل‌ها
1 سال پیش

بین سال‌های 2005 تا 2017 میلادی، سه توفان بزرگ و خانمان‌ برانداز خاک آمریکا و مراکز نفتی این کشور را درنوردیده که سومی هنوز پایان نیافته و مشخص نیست نتیجه...

ادامه مطلب