حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 16 مرداد 1395

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
رکورد‌ی برای نشکستن
گروه زمین 2 سال پیش

المپیک ریو را می‌توان محیط‌زیستی‌ترین المپیک تاریخ دانست. قبل از آغاز مسابقات و در سپمپوزیم « تغییرات اقلیمی: المپیک چه می‌تواند بکند» که در موزه فردا برگزار شد، کمپین 1.5درجه،...

ادامه مطلب