حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 13 تیر 1395

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
تعهد سبز
گروه زمین 2 سال پیش

بر اساس این تعهد که بین سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام شده است کل آمریکای شمالی ۵۰ درصد انرژی مصرفیش را تا سال ۲۰۲۵ از منابع غیر کربنی...

ادامه مطلب