حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 10 تیر 1395

banner
Tahririe
هلیوم هست، اما کم است
گروه زمین 4 سال پیش

ذخایر هلیوم، یکی از سبک‌ترین گاز‌های عالم در حال ته کشیدن است که باعث در خواست ممنوعیت استفاده از این گاز در بالن‌های تفریحی شده تا ذخایر رو به اتمام...

ادامه مطلب
شبهای روشن، بهار زودرس
گروه زمین 4 سال پیش

نخستین بررسی در ابعاد ملی در بریتانیا نشان می‌دهد؛ نور مصنوعی شهر‌ها باعث می‌شود درختان یک هفته زود‌تر جوانه بزنندنتایج یک تحقیق که در journal Proceedings of the Royal Society...

ادامه مطلب