حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 03 بهمن 1397

banner
Tahririe
محدودیت بیشتر زیستگاه یک منبع مهم غذایی در دریای جنوبگان
7 ماه پیش

گونه مهمی از آبزیان در دریای جنوبگان که منبعی غذایی برای سایر موجودات است به دلیل تغییرات اقلیمی بیش از پیش به سوی قطب جنوب در حرکت است.

ادامه مطلب
کشف دندان‌های کوسه 67 میلیون ساله
7 ماه پیش

دندان‌های کوسه‌ای که 67 میلیون سال پیش در رودخانه‌های آمریکا می‌زیسته، کشف شد.

ادامه مطلب