حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 03 بهمن 1397

banner
Tahririe
محدودیت بیشتر زیستگاه یک منبع مهم غذایی در دریای جنوبگان
29 روز پیش

گونه مهمی از آبزیان در دریای جنوبگان که منبعی غذایی برای سایر موجودات است به دلیل تغییرات اقلیمی بیش از پیش به سوی قطب جنوب در حرکت است.

ادامه مطلب
کشف دندان‌های کوسه 67 میلیون ساله
29 روز پیش

دندان‌های کوسه‌ای که 67 میلیون سال پیش در رودخانه‌های آمریکا می‌زیسته، کشف شد.

ادامه مطلب