حالت شب
منو
موضوعات
banner
Tahririe

گياهان چگونه ميدانهاي الكتريكي را حس ميكنند

اندازه فونت:

همه ي سلولهاي گياهي ، جانوري و انساني از سيگنالهاي الكتريكي براي برقراري ارتباط با يكديگر استفاده ميكنند، سلولهاي عصبي براي فعال كردن ماهيچه ها از اين ميدانها استفاده ميكنند همانطوري كه برگ يك درخت براي اينكه به ساير بخشهاي گياه اطلاع دهد كه در حال اسيب ديدن توسط يك حشره ي برگخوار هست از همين پالسهاي الكتريكي استفاده ميكند.

پروفسور راينر هدريچ ، رييس كرسي فيزيولوژي  و بيوفيزيك گياهي در دانشگاه ورزبورگ ميگويد :سالها در پي اين بوديم كه بدانيم چه عناصري يا مولكولهايي براي تبادل اطلاعات بين بخشهاي مختلف گياهي به كار ميرود و آنها چطور از تغييرات ولتاژ آگاه مي شوند.

هدريچ اين پرسش را زماني به عنوان هدف پژوهشي اش انتخاب كرد كه  دانشجوي پسادكتري در موسسه ماكس پلانك بود، از انزمان يعني از اواخر سالهاي دهه ي ١٩٨٠ م. او اين هدف و پرسش اصلي را مدنظر داشت و به دنبال پاسخ دادنش بر امده بود و در همان سالها براي نخستين بار  كانالي يوني در گياهان يافتند كه به تغييرات ميدانهاي الكتريكي  حساس بودند و ميتوانستند به عنوان رابط الكتريكي بين بخشهاي مختلف گياهان عمل كنند. در سال ٢٠٠٥ يك تيم پژوهشگر ديگر توانستند ژني را در پشت پرده ي اين كانال يوني بيابند(نام مخفف اين كانال TCP1 است)، حالا دوباره هدريچ و همكارانش به اين پژوهش علاقمند شدند و حالا پرسش اصليشان اين بود كه كدام بخش از اين كانال يوني در نقش سنسور الكتريكي عمل ميكنند.هدريچ با كمك گرفتن از پروفسور توماس مولر كه در دپارتمان خودش مشغول بود ، مدلي سه بعدي از پروتئين  كانال TCPq طراحي كرد و با استفاده از اين مدل توانستند ساختار و چيستي سنسور حساس به ولتاژ را در سلولهاي گياهي كشف كند. هديرچ  ميگويد با بررسي كامل اين مدل سه بعدي فهميديم كه اين كانال پروتئيني از دو بخش وابسته به م تشكيل شده است.بخش پتاسيومي و بخش كلسيومي . اين دو بخش در ارتباط با هم قرار دارند و با تغيير در ميدان الكتريكي تراكمشان در بافت سلولهاي گياهي تغيير كرده و همين تغيير در تراكم يونها به عنوان سنسور  جريانهاي الكتريكي در گياهان  شناخته شد

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

تلگرام گوگل پلاس لینکدین