حالت شب
منو
موضوعات

تگ: نئاندرتال‌

banner
Tahririe
هموساپینس‌ها ۱۵۰ هزار سال زودتر از آنچه تاکنون تصور می‌شد به اروپا آمدند
2 سال پیش

سالیان درازی است که پژوهشگران در این باره بحث می‌کنند که انسان مدرن چه موقع به اروپا آمد و در آن ساکن شد.

ادامه مطلب
نئاندرتال‌ها عمدتا گوشتخوار بودند
3 سال پیش

محققان موسسه علمی ماکس پلانک آلمان در تحقیقات جدید خود به این نتیجه رسیده‌اند که تغذیه اصلی نئاندرتال‌ها به طور عمده از گوشت بوده است.

ادامه مطلب