حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 01 خرداد 1397

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
به ازای هر انسان 7500 گونه گیاه هست
5 ماه پیش

دانشمندان گونه‌های موجود روی زمین را سرشماری کردند و متوجه شدند که در ازای هر انسان 7500 گونه گیاه وجود دارد.

ادامه مطلب
ضرورت انسان جدید برای سکونت در مریخ
5 ماه پیش

تحققیات نشان می‌دهد در صورتیکه انسان‌ها بخواهند در مریخ زندگی کنند باید تغییراتی در دی ان ای آنها روی دهد.

ادامه مطلب