حالت شب
منو
موضوعات
banner
Tahririe

وقتی در خواب راه می‌روید دردی حس نمی‌کنید

151102100222 1 540x360

اندازه فونت:


در مطالعه اي كه به تازگي روي افرادي كه در خواب راه مي روند انجام شده تناقض جذابي يافت شده است.از یکسو افرادي كه در خواب راه مي روند در معرض خطر  سر درد و ميگرن در هنگام بيداري هستنداما همین افراد در طول زمانی که در خواب راه می‌روند بعيد است كه دردي را احساس كنند حتي اگر در این حالت آسيب ببينند.
در اين گزارش  که در بیمارستان گویی دو شالیاک ((Gui-de Chauliac-دانشگاه مونت پُلیه توسط دکتر رجیس لوپز متخصص پزشکی خواب انجام شده  افرادي كه در خواب راه مي روند و حداقل يك بار تجربه آسيب ديدن در هنگام راه رفتن در خواب را داشته اند مورد بررسی قرار گرفتند.
در این گزارشها فقط ١٠ مورد وجود داشته که افرادی که در این حالت دچار حادثه شده اند به دلیل درد ناشی از آسیبها  از خواب پریده اند و مابقي در هنگام حادثه دردي را احساس نكرده اند اما بعد از آن در هنگام شب يا صبح احساس درد داشته اند.
براي مثال يكي از بيماران شكستگي سختي را بعد از بيرون پريدن از پنجره طبقه سوم تحمل كرد در حالي كه در خواب راه مي رفت اما احساس درد نداشت تا زماني كه بعد از حادثه ی آن شب از خواب بيدار شد.
بيمار ديگري در هنگام  راه رفتن در خواب دچار شكستگي پا شد زماني در حالی که مشغول راه رفتن  روي سقف خانه اش بوده و  سقوط كرده. اما تا هنگام صبح بيدار نشد!!!!
نتايج نشان مي دهد افرادی كه در خواب راه مي روند ٤ برابر بيشتر از افراد ديگر سابقه سردرد را گزارش مي دهند و همچنين ١٠ برابر بيشتر از افراد ديگر تجربه ميگرن دارند. اين نتايج بعد از كنترل هاي انجام شده روي عوامل مخدوش كننده ي بالقوه مانند بي خوابي و افسردگي به دست آمد.
در بين افرادي كه در خواب راه مي روند با تجربه حداقل يك بار راه رفتن در خوابِ منجر به جراحت ، ٧٩ درصد در طول اين حوادث، دردي را احساس نكردها ند كه اين مسئله به آنها اجازه مي دهد با وجود اينكه به خود صدمه مي زنند اما در خواب باقي بمانند.
دكتر رجيس لوپز ، مدير  امور تحقيقاتي در این پژوهش بيان كرد شگفت انگيزترين نتيجه ی ما اين بود كه تعداد كمي از افرادي كه در خواب راه مي روند در طول راه رفتن دركي از احساس درد داشتند. او گفت که : "ما در اينجا براي اولين بار يك پديده ي بي دردي مرتبط با راه رفتن در خواب را گزارش مي كنيم."
لوپز و همكارانش دكتر ايزابل جاوسنت و پروفسور داويليرز مطالعه موردی از ١٠٠ داوطلب سالم و ١٠٠ بیمار با تشخيص راه رفتن در خواب انجام دادند كه شامل ٥٥ مرد و ٤٥ زن كه در خواب راه مي روند با رده سني متوسط ٣٠ سال بودند.
شكايت از درد در طول روز از طريق درمانگر ها و پرسشنامه هاي گزارش فردي اعلام شد تا تواتر و طول عمر سر درد و همچنين مشخصه هاي سردرد را تعيين کنند.
به گفته ي دكتر لوپز نتايج آنها ممكن است به درك مكانيسم رفتارِ  راه رفتن در خواب كمك كند.
با اين وجود ما فرض مي كنيم قطع وضعيت برانگيختگي ممكن است مولفه هاي رفتار خواب و بيداري، هوشياري، و همچنين درك احساس درد را اصلاح كند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

تلگرام گوگل پلاس لینکدین