حالت شب
منو
موضوعات
banner
Tahririe

ارتباط دیابت و استرس در مطالعات تازه

photo 2016 07 03 14 37 32

اندازه فونت:

 پژوهشگران دانشگاه رايس ،ارتباطي بين استرس روحي و ديابت يافته اند كه ريشه در توانايي كنترل اضطراب مغز دارد.این كنترل  توسط عملكرد هاي اجرايي
مغز در فرآيندهاي مهار احساسات، وجود دارد. پژوهش هاي منتشر شده در زمينه علم شناخت غدد درون ريز نشان مي دهد كه واكنش هاي زنجيره اي كه با
مهار كم شروع مي شوند با نام مستعار "كنترل توجه" افراد را در مقابل حواس پرتي در فكر كردن و فعاليت باز مي دارد. مطالعات
گذشته نشان میداد که  چنين آسيب پذيري مي تواند مربوط به اضطراب هاي مكرر و شناخته شده براي فعال كردن يك مسير متابوليك كه مسئول توليد سيتوكينين التهابي، پروتئينی كه شامل اينترلوكين- ٦ است ،باشد. اينترلوكين- ٦ پروتئيني است كه بدن برای تحريك پاسخهای ايمني توليد مي كند.اين يك نشانگر زیستی (بيوماركر Bio marker) براي استرس هاي حاد و مزمن است. همچنين این محققان اظهار داشتند كه افراد با
مهار كم ، بيشتر در معرض ابتلا به ديابت هستند. به گفته ي آرتور كيل مورداك محقق فوق دكترا در روانشناسي، محققانِ  همواره  به ارتباط بين اضطراب و سلامت كم (شامل ديابت )در طول سالهای پیش بوده اند بدون آنکه هيچ جزئياتي از مسير بيولوژيكي مربوط به آنرا بدانند. برخی  گزارشات نشان مي دهد افراد با مهار كم استرسی به احتمال زیاد دچار افكار استرس زا و موقعيت هاي دشوار هستند كه این خود موجب سلب توجه آنها از موضوع سلامتشان  مي شود. زماني كه افراد مضطرب يا افسرده هستند، التهاب افزايش پيدا ميكند. به گفته ي مورداك بخشي از این مطالعه ، ايجاد مسيری قابل درک  از مهارِ اضطراب به التهاب و در نهايت به ديابت بود. براي اين منظورآزمايشهايي روي ١٢٥٥ نفر ميان سال كه توانايي هاي شناختي روي آنها به مدت دو سال آزمايش شده بود اجرا شد كه بيش از ٨٠٠ نفر
آنها تحت تاثير آزمايش تعيين سطح گلوكز خون و اينترلوكين- ٦ قرار گرفتند با توجه به اين آزمايشات محققين دانشگاه رايس ارتباط
مثبتي بين مهار احساس و ديابت نيافتند اما فقدان ارتباط بين عملكردهاي شناختي ديگر و بيماري ها نيز وجود ندارد. همچنين
مشخص شد كه مسير تنها در يك جهت در جريان است و به نظر نمي رسد كه التهاب هرگز مهار را تحت تاثير قرار دهد. محققان در
اين زمينه مداخلاتي احتمالي ذكر كردند شامل : درمان تمركز حواس ، محرك و يا داروهاي ضد التهابي ، درمان رفتارهاي شناختي و...
تحقيقات نشان مي دهد افرادي كه تمرين تمركز حواس دارند در طول زمان بهتر در آزمون هاي مهاري عمل مي كنند. به گفته ي مورداك
.دور كردن افكار استرس زا از توجه فرد ممكن است پاسخ هاي فيزيولوژيكي مثبت را تحت تاثير قرار دهد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

تلگرام گوگل پلاس لینکدین