حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 21 بهمن 1395

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
پلی از ستارگان میان ابرهای بزرگ و کوچک ماژلانی
1 سال پیش

نتایج مطالعات گروهی بین‌المللی از اخترشناسان به‌سرپرستی دانشمندان دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد ابرهای بزرگ و کوچک ماژلانی که قمرهای راه‌شیری هستند، به‌وسیله پلی از ستارگان به‌طول  43هزار سال نوری به‌یکد...

ادامه مطلب