حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 12 مهر 1396

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
جایزه نوبل شیمی به سه دانشمند تعلق گرفت
12 ماه پیش

صد و نهمین جایزه نوبل شیمی به سه دانشمند از کشورهای مختلف برای تولید میکروسکوپ انجماد میکرونی تعلق گرفت.

ادامه مطلب
نوبل فیزیک به رصدکنندگان امواج اینشتین رسید
12 ماه پیش

نوبل فیزیک سال 2017 به فیزیکدانان آمریکایی برای ردیابی و اثبات وجود امواج گرانشی رسید.

ادامه مطلب