حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 19 تیر 1395

تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
شواهدی از جنس نوترینو
گروه فیزیک 2 سال پیش

وقتی ماده برای اولین بار در جهان شکل گرفت، تئوری‌های رایج ما می‌گویند که باید به همراهش به میزان مساوی ضد ماده وجود می‌داشته است.

ادامه مطلب
ذرات 4 کوارکی
گروه فیزیک 2 سال پیش

فیزیک دان‌ها دانشگاه «سیراکیوز» با تایید وجود ذرات ۴ کوارکی تاریخ ساز شدند. یافته‌های آن‌ها که بر مبنای اطلاعات شتاب دهنده بزرگ هادرونی (LHC) بنا نهاده شده است.

ادامه مطلب