حالت شب
منو
موضوعات

فیزیک

تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
محکم‌تر از تیتانیوم
گروه فیزیک 1 سال پیش

تیانیوم به دلیل استحکام، سمی نبودن و مقاومت بی‌نظیرش در مقابل سایش مهم‌ترین عنصر در ساخت اعضای جایگزین استخوانی بدن مثل زانوی مصنوعی انسان است.

ادامه مطلب
شواهدی از جنس نوترینو
گروه فیزیک 1 سال پیش

وقتی ماده برای اولین بار در جهان شکل گرفت، تئوری‌های رایج ما می‌گویند که باید به همراهش به میزان مساوی ضد ماده وجود می‌داشته است.

ادامه مطلب
ذرات 4 کوارکی
گروه فیزیک 1 سال پیش

فیزیک دان‌ها دانشگاه «سیراکیوز» با تایید وجود ذرات ۴ کوارکی تاریخ ساز شدند. یافته‌های آن‌ها که بر مبنای اطلاعات شتاب دهنده بزرگ هادرونی (LHC) بنا نهاده شده است.

ادامه مطلب
محاسبه انرژی انفجار اتمی
گروه فیزیک 1 سال پیش

نوع جدیدی از پزشکی‌قانونی بارش رادیو‌اکتیو، می‌تواند ابعاد یک انفجار اتمی را دهه‌ها بعد از وقوع آن بازسازی کند.

ادامه مطلب
صدای نور شمال
گروه فیزیک 1 سال پیش

آئورورا یا نور شمالی به خودی خود پدیده شگفت‌انگیزی است که البته نحوه تشکیل آن مشخص است.

ادامه مطلب
امواج گرانشی واقعیت دارند
گروه فیزیک 1 سال پیش

بزرگ‌ترین کشف امسال، یعنی مشاهده موج‌ در فضا-زمان که به آن امواج گرانشی گفته می‌شود، اتفاقی نبوده است.

ادامه مطلب
کیلوگرم عوض می‌شود
گروه فیزیک 1 سال پیش

یکی از شاخص‌ترین قطعات فلزی جهان ممکن است مقامش را از دست بدهد. سیلندر فلزی رسمی که کیلوگرم را تعریف می‌کند ممکن است به زودی به نفع محاسباتی که بر...

ادامه مطلب
شتاب دهنده رومیزی
گروه فیزیک 1 سال پیش

اگر شما تنها یک چیز درباره ازمایش­های فیزیک ذرات بدانید، آن عظیم بودن این آزمایش­ها است.

ادامه مطلب