حالت شب
منو
موضوعات

فیزیک

تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
چرا آب داغ سریع‌تر از آب سرد یخ می‌زند؟
11 ماه پیش

هرچند عجیب به‌نظر می‌رسد اما در موقعیت یکسان، آب داغ سریع‌تر از آب سرد یخ می‌بندد. ردپای این کشف را می‌توان در آزمایش‌های ارسطو پیدا کرد اما پس از قرن‌ها تازه اکنون کسی توانسته ‌است دلیل این اتفاق را ...

ادامه مطلب
فرم جدید نور
گروه فیزیک 1 سال پیش

در مواد معمولی، نور با همه الکترون‌های سطحی وداخلی ماده وارد برهم کنش می‌‌شود. اما با استفاده از فیزیک نظری و مدل سازی رفتار نور با یک نوع نوظهور مواد...

ادامه مطلب
خبری از ذره جدید نیست
گروه فیزیک 1 سال پیش

نتایج قبلی LHC نشانه‌هایی از وجود یک ذره زیر اتمی جدید در خودشان داشتند. برخی وجود ناهنجاری‌ها در داده‌های قبلی LHC را نشانه‌ای از وجود پسرعموی بوزون هیگز می‌دانستند.

ادامه مطلب
ناامیدی برای تئوری همه چیز
گروه فیزیک 1 سال پیش

وقتی که صحبت فیزیک می‌شود، قوانین مربوط به گرانش تقریبا همه آن چیزی است که می‌‌شود در جهان دید؛ همین قانون است که سیارات را به گردش به دور ستاره‌ها،...

ادامه مطلب
حقه‌های تصویری رامبراند
گروه فیزیک 1 سال پیش

  دو محقق بریتانیایی – Francis O’Neill هنرمند و معلم هنر و Sofia Palazzo Corner فیزیکدان مستقل – چندین چیدمان از آینه‌های تخت و منحنی، یا آینه تخت و لنز را...

ادامه مطلب
محکم‌تر از تیتانیوم
گروه فیزیک 1 سال پیش

تیانیوم به دلیل استحکام، سمی نبودن و مقاومت بی‌نظیرش در مقابل سایش مهم‌ترین عنصر در ساخت اعضای جایگزین استخوانی بدن مثل زانوی مصنوعی انسان است.

ادامه مطلب
شواهدی از جنس نوترینو
گروه فیزیک 1 سال پیش

وقتی ماده برای اولین بار در جهان شکل گرفت، تئوری‌های رایج ما می‌گویند که باید به همراهش به میزان مساوی ضد ماده وجود می‌داشته است.

ادامه مطلب
ذرات 4 کوارکی
گروه فیزیک 1 سال پیش

فیزیک دان‌ها دانشگاه «سیراکیوز» با تایید وجود ذرات ۴ کوارکی تاریخ ساز شدند. یافته‌های آن‌ها که بر مبنای اطلاعات شتاب دهنده بزرگ هادرونی (LHC) بنا نهاده شده است.

ادامه مطلب
محاسبه انرژی انفجار اتمی
گروه فیزیک 1 سال پیش

نوع جدیدی از پزشکی‌قانونی بارش رادیو‌اکتیو، می‌تواند ابعاد یک انفجار اتمی را دهه‌ها بعد از وقوع آن بازسازی کند.

ادامه مطلب
صدای نور شمال
گروه فیزیک 1 سال پیش

آئورورا یا نور شمالی به خودی خود پدیده شگفت‌انگیزی است که البته نحوه تشکیل آن مشخص است.

ادامه مطلب