حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 19 دی 1396

تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
نانو حامل‌های پلیمری هدفمند روشی برای ژن درمانی بیماری کلیه
13 روز پیش

پژوهشگران دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و دانشکده داروسازی علوم پزشکی مشهد با همکاری محققان دانشگاه مینه سوتای آمریکا، نانوحامل‌های هوشمندی ساخته‌اند که بتواند ژن‌های مؤثر در درمان...

ادامه مطلب