حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 10 آبان 1396

تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
اثر سن مادر در بارداری
آزاده ارشدی 4 ماه پیش

یکی از چالش‌ها در روش‌های درمان ناباوری چندقلوزایی است. در واقع برای افزایش احتمال موفقیت در این نوع روش‌ها معمولا بیش از یک جنین وارد رحم مادر می‌کنند، بدین ترتیب...

ادامه مطلب