حالت شب
منو
موضوعات

زمین

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
رشد کهن‌ترین درخت اروپا
4 ماه پیش

ایتالوس، کهن‌ترین درخت اروپا همچنان در حال رشد است.

ادامه مطلب
استفاده از کیسه نایلون ممنوع!
4 ماه پیش

پیشنهادی برای نجات محیط زیست از پسماندهای پلاستیکی مطرح شده که هم راستا با تمهیدات اتحادیه اروپاست.

ادامه مطلب
کشف سه دره عمیق در قطب جنوب
4 ماه پیش

دانشمندان با رادارهایی که قابلیت نفوذ در یخ را دارند، رشته کوه‌ها و دره‌هایی عمیقی را در قطب جنوب کشف کرده‌اند.

ادامه مطلب
کمبود آب شیرین در جهان را جدی بگیریم
4 ماه پیش

طبق تحقیق ناسا کمبود آب شیرین در جهان چاالشی جدی است و هشدار داده‌اند که مناطق خشک جهان با خطر جدی خشکی روبرو هستند.

ادامه مطلب
تابستان در بهار اروپا
4 ماه پیش

با داده‌های به دست آمده از ماهواره کوپرنیکوس، دمای هوای اروپا به طور بی سابقه‌ای در ماه آوریل امسال افزایش داشته است.

ادامه مطلب
نگرانی درباره جاری شدن خطرناکترین رودخانه جهان
5 ماه پیش

با ادامه گرمایش زمین، نگرانی درباره ذوب شدن کوه یخ عظیمی در قطب جنوب مطرح شده که می‌تواند نتایج خطرناکی در پی داشته باشد.

ادامه مطلب
کشف آنزیم برای بازیافت بطری‌های پلاستیکی
5 ماه پیش

 آنزیم پی ای تی برای بازیافت موثر بطری‌های پلاستیکی کشف شده است.

ادامه مطلب
افزایش بارش برف در قطب جنوب
6 ماه پیش

 تحقیقات دانشمندان مبنی بر این است که بارش برف در مدت 200 سال گذشته در قطب جنوب به شدت افزایش پیدا کرده است.

ادامه مطلب
ادامه روند کاهش تصاعد دی اکسید کربن در بریتانیا
7 ماه پیش

میزان تصاعد دی اکسید کربن در سال ۲۰۱۷ در بریتانیا ۲.۶ درصد کاهش یافته است که تا حدود زیادی به دلیل کاهش ۱۹ درصدی استفاده از زغال برای تولید انرژی...

ادامه مطلب
گرمایش قطب شمال منجر به سرمای شدید اروپا شد
7 ماه پیش

با تحقیقات انجام شده که با گرمایش قطب شمال، دمای هوای اروپا به شدت کاهش یافته است.

ادامه مطلب